kontakt_girl

Informacje kontaktowe:

00-761 Warszawa
ul.Belwederska 9A
róg Promenada 1/3

tel.(048) (22) 841-00-92
tel.(048) (22) 841-00-91
fax.(048) (22) 841-64-92

Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelich informacji
zarówno w kawiestiach technicznych jak i w sprawie zakupów.

Sprzedaż:
Anna Wojdyna
tel. kom. 662 013 580
tel.(048) (29) 757-30-68
tel.(048) (29) 757-22-49
fax.(048) (29) 757-20-00
magnet-zbyt@wp.pl

Marketing i Zaopatrzenie:
Andrzej Domański
tel. kom. 606 764 356
tel.(048) (22) 841-00-92
tel.(048) (22) 841-00-91
marketing@magnet.pl

Dział konstrukcyjno-technologiczny:
Technolog-konstruktor
Jerzy Boznański
tel.(048) (22) 841-00-92
tel.(48) (22) 841-00-91
tel.(048) (29) 757-30-68
tel. kom. 604 091 693
jerzy.boznanski@magnet.pl

Zakład Produkcyjny w Tłuszczu:
Szef produkcji
Zbigniew Białek
tel.(048) (29) 757-30-68
zarzad@magnet.pl

Księgowość:
Dorota Laszek
tel.(048) (22) 841-00-92
tel.(48) (22) 841-00-91
zarzad@magnet.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu
Małgorzata Lipowska
tel.(048) (22) 841-00-92
tel.(048) (22) 841-00-91
zarzad@magnet.pl

Z-ca Prezesa

Siedziba firmy:

Zakład produkcyjny w Tłuszczu: