4page_img6

WYCINARKA “BONIE- PJ1”
MODEL PJ1

Przeznaczenie:

Wycinarka “Bonie- PJ1” jest elektrycznym, przenośnym przyrządem grzejnym przeznaczonym
do wykonywania bruzd w płytach styropianu w celu uzyskania efektu boniowania podczas ocieplania budynków. Wymienne elektrody i regulowane sanki głębokości wycinania, pozwalają na uzyskanie bruzd
o różnych wymiarach i kształtach

PARAMETRY TECHNICZNE:

 

 

Zdjęcie-428Napięcie znamionowe – 230 V 50 HZ
Moc znamionowa – 400/ 200 W
(możliwość zmniejszenia mocy o połowę)
Przyrząd klasy – I
Masa – wycinarka z jedną elektrodą – 1,1 kg
komplet z opakowaniem – 3,5 kg
W komplecie wycinarka wyposażona jest w 4 elektrody pozwalające na wykonanie bruzd o przekroju prostokątnym- szerokości 20, 30, 40 i 50 mm i głębokości od 5 do 35 mm.0

Na życzenie, wykonujemy elektrody o półokrągłym, trójkątnym itp. kształcie wycinanych bruzd.
(patrz szkice poniżej)

ZALETY URZĄDZENIA:

 • Duża sprawność. Po wcześniejszym wytrasowaniu linii można wykonać kilka metrów bieżących bruzdy w ciągu minuty.
 • Dobrze przemyślana, ergonomicznie ukształtowana konstrukcja.
 • Dwustopniowy przełącznik mocy- bardzo przydatny podczas rozgrzewu wycinarki i pracach w niskich temperaturach.
 • Estetyczne wykończenie.
 • Możliwość doboru różnych elektrod.
 • Mała masa w porównaniu z wyrzynarkami mechanicznymi, lub transformatorowymi.

SPOSÓB UŻYCIA

uzycie-bonie-big
Linie boniowania na budynku (kolejno na każdej ścianie) trasujemy po przyklejeniu styropianu. Do tego celu używamy podstawowych narzędzi murarskich jak pion, murarski sznurek traserski, poziomica, liniał lub łata itp.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCINANIA NALEŻY:

 • Sprawdzić czy gniazdo wtykowe z którego zasilamy wycinarkę, posiada kołek ochronny, Zaleca się sprawdzenie ciągłości obwodu ochronnego np.. przy pomocy omomierza
  lub kontrolki (oprawka z żarówką), przez osobę uprawnioną.
 • Sprawdzić stan przewodu przyłączeniowego i przedłużacza (czy nie są uszkodzone elementy złączne jak również izolacja przewodów).
 • Złożyć podstawkę zgrzewarki. Sposób złożenia pokazano na rysunku 3.
 • Przykręcić wybraną elektrodę (patrz rysunek powyżej).
 • Suwak przełącznika mocy na uchwycie w celu szybkiego rozgrzania wycinarki ustawiamy tak, aby była widoczna litera “P” (pełna moc).
 • Umieścić wycinarkę na podstawce w pozycji pokazanej na rysunku “1”.
 • Włączyć do sieci na kilka minut przed rozpoczęciem wycinania. Czas rozgrzewu do temperatury ustalonej to ok.. 5 do 10 minut w zależności od temperatury zewnętrznej.
 • Po wytrasowaniu linii przystępujemy do wycinania bruzd. Niezbędny jest liniał (długa prosta łata) lub poziomica. Liniał przykładamy równolegle obok wytrasowanego śladu a wycinarkę tak, aby jej sanki przylegały na całej długości do liniału. Pociągając wycinarkę po listwie z lewej do prawej strony lub z góry na dół otrzymamy bruzdę- bonie. Głębokość bruzdy regulujemy ceownikiem suwaka (górna cześć sanek).
 • Przesuwając (po poluzowaniu wkrętów) ceownik w górę, zwiększamy a w dół zmniejszamy głębokość bruzdy.
 • W przypadku zbyt intensywnego topienia styropianu, możemy moc urządzenia grzejnego zmniejszyć o połowę, ustawiając suwak przełącznika mocy tak, aby widoczny był napis 1/2 P.
 • Podczas przerw w pracy wycinarkę umieszczamy na podstawce lub zawieszamy za wieszak na wcześniej przygotowany i przymocowany do rusztowania haczyk.